Mahutite ülevaatused

KAR-Lehtonen pakub ohtlike ainete ja survemahutite seisukorra ülevaatuse teenust. Meie üheks erioskuseks on veomahutite ülevaatused, mida oleme teinud juba üle neljakümne aasta. Kliendi soovil vaatame lisaks mahutile üle ka torustiku, tööseadmed, sõiduvarustuse ja turvaseadmed. Pakume ülevaatusteenust Põhjamaade ja Balti riikide ettevõtetele.

Meie kliendid on transpordifirmad, merendusettevõtted ja ekspediitorid, kes kasutavad oma tegevuses veomahuteid. Seisukorra ülevaatus on kvaliteedisüsteemi haldamise, ohutuse tagamise ja seadmete väärtuse määramise oluline osa.

Ülevaatuse tulemused esitatakse kliendile sellisel moel, et ka tehnikakauge inimene saab piisava ülevaate mahuti seisukorrast. Kontrollitavate objektide seisukord esitatakse selgelt ja erapooletult ning aruandele lisatakse ka soovitusi võimalikeks edasisteks meetmeteks.

Tunneme automahutite tehnikat läbi ja lõhki.

Surveseadmete põhjalik tundmine tagab kulutõhusa ja kvaliteetse teenuse. Surveseadmete kasutuspausi minimeerimiseks võime soovi korral survekatsetele lisaks teha ka vajalikud remondi- ja hooldustööd. Meie tegevuskohad asuvad Turu, Hanko ja Naantali sadamate läheduses, mis tagab tõhusa logistika ning kliendi vajadustele kiire reageerimise. Pakume teenust ka võtmed-kätte-põhimõttel – toimetage vaid oma seadmed laevale ja meie korraldame ülejäänu!

Järgime Põhjamaades ja Balti riikides kehtivaid nõudeid ADR- ja surveseadmetele. Aastakümneid väldanud koostöö eri riikide järelevalveasutustega muudab meid usaldusväärseks partneriks ka piire ületava koostöö puhul. Kanname kõik ülevaatusdokumendid ka elektroonilisse arhiivi, et taatlemistõendid oleks kättesaadavad ajast ja kohast sõltumata.