Besiktning av behållare

Med många års erfarenhet och kompetens erbjuder KAR-Lehtonen sina kunder besiktning av behållare. Vår bakgrund som tillverkare av behållare garanterar att vi har en fullständig kunskap om teknologin ifråga och hjälper oss att hitta olika konstruktionsslitage. Utöver behållaren inspekterar vi även alla rördelar, funktionsanordningar, fordonsutrustning samt säkerhetsanordningar – helt enligt kundens önskemål. I samband med besiktningen tillhandahåller vi även underhåll och reparationstjänster så att eventuella brister i behållarna kan åtgärdas effektivt och snabbt, utan långt driftstopp.

Våra besiktningstjänster utnyttjas t ex av transportföretag, marina företag, speditionsföretag och andra aktörer som använder transportbehållare. Vi erbjuder besiktning till nordiska och baltiska företag.

Specialistexpertis och förebyggande arbete – heltäckande rapportering

Regelbunden konditionsgranskning är en viktig förebyggande åtgärd för att lokalisera eventuella latenta problemområden. Kontroller av behållare kräver stor professionalism då kontrollen huvudsakligen görs inne i tanken.

Våra erfarna inspektörer har en gedigen kunskap om tankarnas struktur. De är skickliga på att lokalisera eventuella slitage och skavanker som kan orsaka problem med tiden. Små reparationer som görs i tid sparar kunden mycket pengar och förhindrar större utrustningshaveri.

Resultaten av besiktningen rapporteras uttömmande till kunden och i klartext så att
även en person som inte är tekniskt insatt får en helhetsuppfattningen av behållarens skick.
Resultaten av granskningarna presenteras på ett objektivt sätt och rapporten innehåller rekommendationer för eventuell uppföljning. Vi gör en objektiv bedömning och i rapporten ingår även rekommendationer om möjliga fortsatta åtgärder.

Fördelarna med regelbundet inspekterad tankutrustning är t ex förbättrad funktionssäkerhet samt trygghet och få driftstopp. I praktiken har det visat sig att då vi kontrollerar skicket på en kunds utrustning och servar den hos oss, behöver den med 90 % tillförsikt inte servas förrän vid nästa årliga besiktning.

Köpa begagnat? Be oss om en konditiongranskning.

Vi erbjuder även våra kunder en kunnig konditionsgranskning för tredjepartsutrustning då de funderar på att investera i begagnad tankutrustning. Våra experter kommer då med för att bedöma utrustningens skick och hjälper till att bestämma rätt prisnivå.

Detta gör att våra kunder kan göra lönsamma investeringar, lugnt och tryggt.

Fullservicelösningar för utländska aktörer

Vårt läge nära hamnar möjliggör att vi kan erbjuda effektiv logistik och övergripande service till utländska aktörer. När vår kund har levererat sin utrustning ombord på fartyget tar vi hand om resten.

Vi tar fordonet från ankomsthamnen till våra egna lokaler i Lieto. Efter detta inspekterar vi, kontrollerar och reparerar vi utrustningen och ansvarar för avfärden. Den reparerade utrustningen levereras till fartyget och kommer snart i användning igen. Allt detta kan vi erbjuda till ett konkurrenskraftigt pris.

Vi är även införstådda med de nordiska och baltiska myndigheternas krav på ADR- och tryckutrustning.
Årtionden av samarbete med olika länders kontrollorgan innebär att vi är din pålitligaste partner för verksamhet över nationsgränserna.

Visste du?

Vi sparar alla dokument även i ett digitalt arkiv. Du har har alltså tillgång till konditionsgranskningsrapporter och kalibreringsintyg när som helst och var som helst.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.