Kontrollimised

KAR-Lehtonen pakub kõiki ADR-seadmete kontrollimise teenuseid. Need hõlmavad survekatseid, mõõteseadmete taatlemist, ülevaatusi ja turvakontrolle. Kontrollitav objekt võib olla torustik, mahuti, pump, mõõteseade või mistahes muu konstruktsioon, mille ohutust ja toimivust kindlaks soovitakse teha.

Kontrollimiseks kasutatavad seadmed on mobiilsed, mis võimaldavad tegutseda kliendi määratud kohas. Kontrollitava objekti seisuaeg või töökatkestus on lühike, sest seadmeid ei ole vaja eraldi kuhugi viia. Võimalik on pakkuda ka täisvalmis teenuseid.

Järgime Põhjamaades ja Balti riikides kehtivaid nõudeid ADR- ja surveseadmetele. Aastakümneid väldanud koostöö eri riikide järelevalveasutustega muudab meid usaldusväärseks partneriks ka piire ületava koostöö puhul.

Meie tegevuskohad asuvad Turu, Hanko ja Naantali sadamate läheduses, mis tagab tõhusa logistika. Toimetage vaid oma seadmed laevale ja meie korraldame ülejäänu!

Surveseadmete põhjalik tundmine tagab kulutõhusa ja kvaliteetse teenuse. Kliendi soovil teeme kontrollimise käigus ka vajalikud hooldus- ja remonditööd, mis võimaldab seadmed kohe jälle kasutusse võtta.

Kõik dokumendid salvestatakse ka pilveteenusesse, et need oleks kasutatavad ükskõik mis ajal. Dokumentide kaotsi minemise või kahjustumise võib unustada.