Kontroll

KAR-Lehtonen erbjuder kontroll av alla ADR-anläggningar. Vi utför trycktest, kalibrering av mätutrustning, besiktning och säkerhetskontroller. Vi kontrollerar rörledningar, behållare, pumpar, mätare, eller vilken som helst annan konstruktion, vars säkerhet och funktionalitet behöver fastställas av proffs.

Vi har mobil kontrollutrustning och kan därför utföra besiktningar och kontroller var som helst. Driftstoppet blir kort, eftersom din utrustning inte behöver transporteras. Detta möjliggör även s.k. nycklarna i handen-leverans.

Vi är även införstådda med de nordiska och baltiska myndigheternas krav på ADR- och tryckutrustning. Flera decenniers samarbete med andra länders kontrollorgan innebär att vi är din pålitligaste partner när det gäller internationell verksamhet.

Vi är verksamma i närheten av Åbo, Hangö och Nådendals hamnar, vilket garanterar snabb och effektiv logistik. Om du levererar din utrustning ombord på fartyget, så sköter vi resten.

Vårt tekniska kunnande säkerställer kostnadseffektiv och högklassig service. I enlighet med dina önskemål utför vi eventuella reparationsarbeten i samband med kontrollen, så att du genast kan ta din utrustning i bruk.

Alla dokument sparas i vår molntjänst, så du har tillgång till dem varje dag året om. Försvunna eller förstörda pappersdokument tillhör numera en förgången tid.