Konsultointi

KAR-Lehtonen tarjoaa asiakkailleen teknistä ja juridista konsultointia vahvalla ammattitaidolla sekä laaja-alaisella toimialan tuntemuksella. Vuosikymmenien kokemus säiliöiden ja nesteenohjausjärjestelmien valmistuksesta takaa asiantuntijoillemme kattavan kokonaiskuvan käytettävästä teknologiasta sekä voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Tunnemme tarkoin Suomen, Pohjoismaiden ja Baltian liikennelait sekä Euroopan yhteisen vaarallisten aineiden kuljetuslain. Näin voimme auttaa ulkomaisia toimijoita mukauttamaan kalustoaan esim. Suomen ADR-lain tulkintaa vastaavaksi. Teemme tiivistä yhteistyötä  pohjoismaisten tarkastuslaitosten kanssa, jolla varmistamme asiakkaidemme kaluston täyttävän kaikki sille asetetut vaatimukset. Tunnemme tarkoin myös suomalaisten yritysten (esim. Silja Line, Finnfoam) käytännöt, ja autamme asiakkaitamme mukauttamaan kalustoaan yhteensopivaksi
näiden toimijoiden kanssa.

Konsultointipalveluamme hyödyntävät mm. kuljetusliikkeet ja teollisuuden eri toimijat, niin Suomessa kuin ulkomailla.

Esimerkkejä konsultointipalveluista

Ajoneuvon ja säiliön mitoitus

 • Suunnittelu omille tarpeille sopivaksi
 • Mitoitus alustalle
 • Akselijako
 • Kääntyvyyden tarkastelu
 • Akselipainojen täyttyminen ja paino-optimointi
 • Stabiilisuuslaskenta
 • Ympäristötehokkuuden optimointi
 • Polttoainekulutuksen optimointi

Varustelut

 • Voiman ulosotto
 • Sähkö- ja paineilmajärjestelmä
 • Päällirakenteen kiinnitykset
 • Alustan hydrauliikkavarusteet
 • Vetovarustus
 • Säiliöiden turvalaitteet, esim. varoventtiilit
 • Kaasunkeräilylinja
 • Ylitäytön estojärjestelmä
 • Lastaus- ja purkulaitteisto
 • Tuotepumput
 • Loiskelevyt
 • Lämpöeristys ja lämmityslaitteet

Standardit ja säädökset

 • Suunnittelu omille tarpeille sopivaksi
 • Standardien vaatimusten täyttyminen säiliön
  käyttötarkoituksessa (tieliikennelaki, ADR-laki)
 • Öljy-yhtiöiden vaatimukset (yrityskohtaiset)
 • Uusien ja päivittyvien säädösten vaatimusten täyttäminen
  ja niiden edellyttämät muutostyöt kalustolle

Vahva alan asiantuntija – vankka paikallistuntemus

Haluamme olla alan edelläkävijä, mikä näkyy toiminnassamme jatkuvana panostuksena tuotekehitykseen sekä asiantuntijoidemme ajantasaiseen tietotaitoon. Laaja yhteistyötahojen verkosto, kontaktit johtaviin tarkastuslaitoksiin, teknologiaosaaminen sekä toimialatuntemus mahdollistavatkin meille konsultointipalvelujen tarjoamisen, oli tarpeesi millainen tahansa.

Kun asiakkaan kalusto valmistetaan meillä tai uudistetaan asiantuntemukseemme nojaten, voimme taata sen soveltuvan pohjolan ankariin sääolosuhteisiin sekä voimassa oleviin mitta- ja massasäädöksiin. Konsultoimme asiakkaitamme myös kaluston optimaalisiin rakenteisiin liittyen, turvallisuuden ja taloudellisuuden näkökulmista. Esim. kuinka säiliön neste hölskyy vähemmän, ajoneuvo saadaan stabiilimmaksi ja kaluston käyttö tuottavammaksi.

Konsultoinnin hyödyt – kustannussäästöjä koko elinkaaren ajalle

Asiakkaan hankkiessa uutta kalustoa, tarjoamme mielellämme osaamistamme sopivan alustan, säiliön ja varustelutason valintaan. Voimme auttaa muokkaamaan kalustosta myös mahdollisimman monikäyttöisen, esim. soveltumaan usealle eri tuotteelle. Tutustumalla asiakkaan tarpeisiin varmistamme, että ominaisuudet palvelevat käyttöä ihanteellisesti, eikä asiakas investoi tarpeettomiin varusteisiin. Konsultoidessa varmistamme myös, että asiakas saa kalustolleen suurimman mahdollisimman hyötykuorman ja investoinnille parhaan tuoton pitkässä juoksussa.

Lisäksi tarjoamme konsultointipalvelua vanhan kaluston modifiointiin uusien säädösten mukaiseksi.

Konsultointi säästää myös asiakkaidemme aikaa, koska heidän ei tarvitse perehtyä maakohtaiseen juridiikkaan. Hyödyntämällä konsultointipalveluamme asiakas voi varmistua, että laitteisto täyttää lain ja säädösten vaatimukset, jolloin vältytään ylimääräisiltä jälkikorjauksilta.

Tiesitkö?

Meillä KAR-Lehtosella on tiiviit yhteydet alan eri toimijoihin ja tunnemme pitkälti suomalaiset säiliökalustoa käyttävät toimijat. Autammekin asiakkaitamme mielellämme myös käytetyn kaluston hankinnassa, välittämällä tietoa verkostomme toimijoiden välillä.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.