Konsultering

Med betydande yrkeskompetens och omfattande kunskap om branschen erbjuder KAR- Lehtonen sina kunder teknisk och juridisk rådgivning. Vår flera årtionden långa tillverkningserfarenhet av behållare och vätskestyrningssystem gör att våra experter kan garantera en heltäckande översikt över den tillgängliga tekniken och gällande lagstiftning.

Vi känner noggrant till Finlands, Nordens och Baltikums transportlagar och den gemensamma europeiska lagen om transport av farligt gods. Således kan vi hjälpa utländska aktörer att anpassa sin utrustning t ex enligt den finska ADR-lagen. Vi arbetar tillsammans med de nordiska kontrollorganen och kan på så sätt se till att våra kunders utrustning uppfyller alla krav som ställs på den. Vi känner också noggrant till finländska företags (t ex Silja Line, Finnfoam) praxis och vi hjälper våra kunder att anpassa sin utrustning till att vara kompatibel
med dessa aktörer.

Våra konsulttjänster utnyttjas t ex av transportföretag och av olika industriföretag, både i Finland som utomlands.

Exempel på konsulttjänster

Dimensionering av fordon och behållare

 • Planering enligt dina behov
 • Dimensionering för chassit
 • Axelfördelning
 • Kontroll av vändbarhet
 • Viktoptimering och uppfyllande av kraven för axellaster
 • Stabilitetsberäkning
 • Optimering av miljöeffektivitet
 • Optimering av bränsleförbrukning

Utrustning

 • Kraftuttag
 • El- och tryckluftssystem
 • Fästen till bärande konstruktion
 • Chassits hydrauliska utrustning
 • Dragutrustning
 • Säkerhetsanordningar för behållare, t ex säkerhetsventiler
 • Gasuppsamlingsledning
 • Spärrsystem för överfyllning
 • Utrustning för lastning och lossning
 • Produktpumpar
 • Stänkplatta
 • Värmeisolering och värmeutrustning

Standarder och reglering

 • Planering enligt dina behov
 • Överensstämmelse med kraven i standarderna
  för avsedd användning av behållare/tanken (Vägtrafiklagen, ADR-lagen)
 • Oljebolagens krav (företagsspecifikt)
 • Uppfyllande av nya och uppdaterade krav på förordningarna
  och de förändringsarbeten som dessa kräver på fordonen

Kompetenta experter i branschen – gedigen lokalkännedom

Vi vill vara pionjärer på området och detta återspeglas i vår verksamhet genom att vi kontinuerligt satsar på produktutvecklingen och på att våra experters sakkunskap är uppdaterad. Ett omfattande nätverk av samarbetspartners och kontakter med ledande kontrollorgan samt vårt tekniska kunnande och vår branschkunskap gör att vi kan erbjuda konsulttjänster oavsett dina behov.

När kundens utrustning tillverkas hos oss eller förnyas utifrån vår expertis, kan vi garantera att den passar de hårda väderförhållandena i Norden och gällande mått- och viktförordningar. Vi ger även råd till våra kunder om utrustningens optimala struktur, ur säkerhets- och ekonomisynpunkt. Till exempel hur tankens vätska skvalpar mindre, hur fordonet blir stabilare och hur användningen av utrustningen blir mer produktivt.

Fördelar med konsulttjänster – kostnadsbesparingar under hela livscykeln

När kunden skaffar ny utrustning erbjuder vi gärna vår expertis med att välja rätt chassi, rätta behållare och rätt utrustningsnivå. Vi kan också hjälpa till att göra utrustningen så mångsidig som möjlig, t ex så att den lämpar sig för flera olika produkter. Genom att lära känna kundens behov säkerställer vi att utrustningen är den rätta för den givna användningen och att kunden inte investerar i onödig utrustning. Vid konsultation säkerställer vi också att kunden får högsta möjliga nyttolast för sin utrustning och bästa avkastning på investeringen i längden.

Lisäksi tarjoamme konsultointipalvelua vanhan kaluston modifiointiin uusien säädösten mukaiseksi.

Konsultointi säästää myös asiakkaidemme aikaa, koska heidän ei tarvitse perehtyä maakohtaiseen juridiikkaan. Hyödyntämällä konsultointipalveluamme asiakas voi varmistua, että laitteisto täyttää lain ja säädösten vaatimukset, jolloin vältytään ylimääräisiltä jälkikorjauksilta.

Visste du?

Vi på KAR-Lehtonen har nära kontakter till aktörerna i branschen och vi känner i stor utsträckning till de finska aktörerna som använder tankutrustning. Vi hjälper också gärna våra kunder att införskaffa begagnad utrustning genom att kontakta aktörerna i vårt nätverk.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.