Reparationer och underhåll

Med flera årtiondens erfarenhet är KAR-Lehtonen expert på tankutrustning och vätskestyrningssystem. Vi erbjuder professionell underhålls- och reparationsservice till våra kunders utrustning – oavsett tillverkare och åldern på utrustningen.

Som tanktillverkare har vi alltid ett heltäckande utbud av underhåll och reservdelar tillgängliga, därför kan olika reparationer göras snabbt och kostnadseffektivt. Vårt nära samarbete med lastbilshandlare och besiktningsinstitut gör det också möjligt för våra kunder att tillhandahålla alla andra livscykeltjänster för tankutrustning. Vid samma besök kan vi utföra följande åtgärder, till exempel: underhåll och reparationer av tank och chassi, tryckprov, kalibrering av mätare och besiktning. Detta minimerar utrustningens driftstopp.

Vi tar alltid reda på ändamålet med utrustningen och informerar kunden om nödvändiga reparationsåtgärder. Vi följer även ett strikt kvalitetskontrollsystem som garanterar våra kunder ett högklassigt arbete – allt från byte av gångjärn till tanksvetsning.

Exempel på underhållsservice

Byte av delar

 • Till exempel
 • Skåpkonstruktion, gasfjädring och gångjärn
 • Rörledningsventiler och tätningar
 • Hydraulik och tryckluft

Svetsarbeten

 • Till exempel
 • Svetsning av behållare och rör som läcker
 • Fordonsstrukturer
 • Reparation av stödkonstruktioner och behållare

Komponentservice

 • Till exempel
 • Mätare och pumpar
 • Ställdon/styrdon/reglerapparat och ventiler
 • Slangrulle och (YTE) TSD-systemen

Kundendens behov i centrum – en flexibel verksamhetsmodell

Kunden får underhålls- och reparationsservice av oss för både små och stora behov, anpassade servicelösningar enligt användningen av utrustningen – utan onödiga åtgärder.

Eftersom vi känner till alla tankbils komponentleverantörer kan vi reparera alla olika typer av tankar/behållare, inklusive produkter från andra tillverkare.

Vi får beröm för vår flexibla verksamhetsmodell. Vi är mycket kundorienterade och utför reparationer effektivt och snabbt för att minimera driftstoppet. Vi finns även tillgängliga för våra kunder dygnet runt och hjälper dem vid utrustningshaveri så snabbt som möjligt.

Vi testar kvaliteten – bekymmerslös underhållsservice

Det är viktigt för oss att säkerställa att utrustningen fungerar korrekt efter underhåll och reparation. Vi har därför byggt omfattande maskiner för driftsimulgering i våra anläggningar för att testa utrustningens funktionalitet i lastnings- och lossningssituationer.

Vi erbjuder även våra kunder en bekymmersfri service för utrustningsunderhåll inklusive all den hjälp kunden önskar. Underhållsavtalet kan omfatta endast behållaren/tanken, men det kan utökas till att omfatta chassiets hela livslängd.

Underhållsavtalet kan till exempel innehålla:

 • Kallelse till utsatt servicetid
 • Underhåll och reparationer
 • Tryckprov
 • Kalibrering av mätare
 • Fordonsbesiktning och kontroll av behållare
 • Dokumentarkivering i vår elektroniska molntjänst

Dra nytta av underhållskontraktet och få alla tjänster för din utrustning på en gång – effektivt och utan ansträngning. Driftstoppen kan då bli så korta som möjligt och kan förläggas till den lugnare säsongen.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.