Pumpenheter

KAR-Lehtonen designar och tillverkar pumpenheter för olika behov inom industrin. Vi erbjuder högkvalitativa pumplösningar för transport för oljeprodukter, kemikalier samt andra flytande ämnen. Alla våra utrustningar fås också som ATEX-godkända.

Planeringsexpertis och skräddarsydda lösningar för kunden är kärnan i vår verksamhet. Våra pumpar dimensioneras vanligtvis för ett flöde på 10 – 2000 l/min, men kan vid behov dimensioneras även effektivare. De är helt anpassningsbara efter kundens behov vad gäller storlek och
komponenter, inklusive ventiler och kopplingstyper.

Vi har i över trettio års tid levererat pumpenheter med hög kvalitet till våra kunder i Norden och i Baltikum. Tack vare vår långa erfarenhet är vi väl medvetna om de specifika krav som branscherna ställer och således kan vi erbjuda expertlösningar
– från planering till installation och från inköp av reservdelar till service.

Hög kvalitet – mångsidiga tilläggsfunktioner

För oss är det viktigt att erbjuda våra kunder hög kvalitet, både vad gäller komponenter och produktionskunnande. Som bevis på högklassig och kontrollerad tillverkningsprocess har vår verksamhet EN ISO 3834-2-standardcertifikat.

Med samma maskin kan man pumpa från flera olika behållare till flera olika ställen. Tack vare tryckluftsdriven tömning kan man lätt byta produkten som pumpas. KAR-Lehtonen tillverkar både fasta och flyttbara mobila pumpenheter.

Mångsidiga tilläggsfunktioner garanterar stor prestanda för pumparna för olika behov och i olika väderförhållanden. Till exempel kan en värmeutrustning installeras i våra pumpar för att värma bitumen upp till + 150 ° C. Vid pumpning av vatten är det en bra idé att förse pumpen med ett frostskydd. Uppvärmningen i pumparna kan vara manuell, termostatstyrd eller fjärrstyrd.

Fjärrövervakning och -användning av våra pumpar är en modern lösning för att öka användbarheten som möjliggör till exempel temperatur- och tryckövervakning. Vid behov kan pumpen även sättas igång och stängas genom fjärrstyrning. Utöver detta finns ett automatiskt alarm för pumparna som alarmerar kunden om ett förutbestämt gränsvillkor fylls.

Effektiv rengöring säkerställer flexibel användning

KAR-Lehtonens pumpar finns med effektiv tryckluftsdriven tömning som tömmer hela systemet vad gäller pump, rörledningar och slangar. Den effektiva tömningen tar bort alla rester från det tidigare pumpade ämnet och detta gör att ämnet som ska pumpas lätt kan bytas.

Om pumpenheten är avsedd för säsongsbunden användning rekommenderar vi sköljfunktion, som förhindrar t ex korrosion, vegetation och isbildning. Sköjmedlet (t ex glykol eller olja) kan tillsättas manuellt eller lagras direkt i enheten.

Personlig service från början till slut

Av KAR-Lehtonen får du ATEX-godkända pumpar av hög kvalitet planerade för dina behov och installerade vid behov. Installation kan även göras utomlands.

Om kundens lokaler inte är tillräckligt stora och utrustningen inte ryms där i sin helhet, kan vi installera den i delar. Ibland ändras behoven med tiden och om det sker kan utrustningen med lätthet modifieras i efterhand på plats hos kunden.

Vi erbjuder alltid, i våra lokaler i Lieto, en noggrann ibruktagningsutbildning för effektiv och säker användning av utrustningen. För våra kunder som finns på längre avstånd levererar vi en omfattande användarmanual. Om kunden köper installationstjänst av oss så arrangerar vi ibruktagningsutbildningen i samband med installationen.

Näin se etenee:

  1. OTA YHTEYTTÄ – Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lomakkeella täällä.
  2. ALKUKARTOITUS – Selvitämme tarpeenne ja kuuntelemme toiveenne.
  3. SUUNNITTELU JA KONSULTOINTIPALVELU – Suunnittelutiimi valmistelee teille ehdotuksen, huomioiden toimintanne erityispiirteet ja ajantasaiset juridiset säädökset. Asiantuntijat tarjoavat suunnitteluapua juuri teille optimaalisista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.
  4. EHDOTUS JA TARJOUS – Teemme teille ehdotuksen kommentoitavaksi. Lopullisten muutostoiveiden jälkeen saatte tarjouksen.
  5. SOPIMUSVALMISTUS – Valmistamme tilaamanne tuotteen tai kokonaisvaltaisen ratkaisun toiveisiinne räätälöitynä.
  6. LUOVUTUS – Luovutamme tai toimitamme teille valmiit ratkaisut, luotettavasti ja aikataulussa. Tarjoamme perusteellisen käyttöönottokoulutuksen laitteen käyttäjälle.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.

Visste du?

Om pumpenheten används för att sälja vätska måste mätaren vara MID-godkänd.

MID-godkännande är ett krav i EU:s mätinstrumentdirektiv med vilken man säkerställer större noggrannhet i distributionsprocessen: den tidigare toleransen på 2 promille är nu 0,2 promille.

Alla KAR-Lehtonen pumpenheter kan också fås MID-godkända.