Pumpenheter

KAR-Lehtonen designar och tillverkar pumpenheter för olika behov inom industrin. Våra produkter löser dina behov gällande transport av oljeprodukter, kemikalier och övriga flytande ämnen. Våra pumpar är skräddarsydda för kundens behov och dimensioneras för ett flöde på 10 – 2000 l/min. De pumpenheter som vi tillverkar fungerar även utanför bebyggelsen, och de kan t ex installeras i ett fordon.

Vi har i över trettio års tid levererat pumpenheter till större och mindre företag i Norden och i Baltikum. Utrustningen är ofta anpassad efter kundens behov och krav, så vi deltar gärna redan i planeringsskedet av nya projekt. Vårt företag har EN ISO 3834-2 standardcertifikat.

Pumpenheter med många tilläggsfunktioner

Vi erbjuder pumpenheter med många tilläggsfunktioner, allt efter kundens behov. El- och bränsledrivna uppvärmningsanordningar med varierande effekt för upprätthållande av höga temperaturer eller endast som frostskydd. Uppvärmningen kan vara manuell, termostatreglerad eller som en nyhet också fjärrstyrd.

Om du använder pump för olika produkter, som du inte vill blanda med varandra, är tömningsfunktion det rätta valet. Med tryckluftsdriven sug kan man tömma även rörledningar och slangar som kopplats till enheten.

Om pumpenheten är avsedd för säsongsbunden användning rekommenderar vi sköljfunktion, som förhindrar t ex korrosion, vegetation och isbildning. Sköjmedlet (t ex glykol eller olja) kan tillsättas manuellt eller lagras direkt i enheten.

Den pålitligaste leverantören av utrustning

Vi har kontakter med branschaktörer i Sverige, Norge, Estland – och självklart Finland. Vårt långa samarbete med berörda parter inom branschen garanterar att din utrustning uppfyller alla de krav som ställs av myndigheter, kontrollorgan och dig själv.

Vi går igenom produkternas egenskaper med kunden innan affären bekräftas, vilket innebär att leveransen endast innehåller det som behövs och det som man vill ha. Du får exakt rätt produkt och betalar inte något extra.

Vi satsar mycket på eftermarknaden – vi vill ju gärna leverera även dina kommande investeringar. För alla våra produkter erbjuder vi eftermarknadstjänster som omfattar allt från underhåll till modifiering, vid behov även reservdelar och instruktioner för underhåll.