Lagringsanordningar

Med över fyrtio års erfarenhet levererar KAR förvaringslösningar för vätskor. Våra produkter lämpar sig för lagring av flytande ämnen såväl utomhus som inomhus. Vi är specialiserade på lagringsanordningar för farliga vätskor, såsom oljeprodukter samt syror och alkalier. En mångfald av utrustningsalternativ innebär att KAR produkterna även lämpar sig för de mest utmanande förhållanden. KAR erbjuder förvaringsslösningar för varierande volymer, från 200 liter upp till 100 m 3 .

Vi levererar hanteringsutrustning för farligt gods till större och mindre aktörer i nordiska och baltiska länder. Industrier, transportföretag och processanläggningar förlitar sig på KAR system. Vår utrustning uppfyller även de strängaste kundspecifika krav och vi deltar gärna i planeringen av våra kunders projekt. Vår verksamhet har EN ISO 3834-2 standardcertifikat.

Lagringsanordningar med mångsidiga tilläggsfunktioner

Till lagringsanordningarna kan vi erbjuda en mängd extra utrustning och tilläggsfunktioner enligt kundens behov. Vi har redan löst eventuella utmaningar som ATEX-områden, hård köld och frånvaro av infrateknik. Med KAR produkterna förvarar du ditt gods på ett säkert sätt – oberoende av tid och plats.

Vill du förvara din produkt någonstans där det inte finns elekricitet? Lagringsanordningar för självständig förvaring, oberoende av utomstående teknik, är utrustade med ett eget kraftfält. I enlighet med kundens behov väljs elektricitet eller bränslen – eller om så önskas till och med mänsklig kraft.

Högklassiga uppvärmningsanordningar som testats under krävande förhållanden lämpar sig för de mest skiftande temperaturer. KAR förvaringsbehållare kan erbjuda skydd mot isbildning, upprätthålla rumstemperatur i arbetsutrymmen, samt erbjuda underhållsvärme för bitumen med temperaturer upp till +250 °C . Uppvärmningen kan vara manuell, automatstyrd, eller som en nyhet även fjärrstyrd.

Vätskan i behållaren trycksättsmed vätska eller luft – även undertryck. Fjärrövervakade trycksensorer och automatiska tryckregulatorer ser till att allt fungerar säkert och effektivt.

Visuella mätningar kan utföras med hjälp av synglas och kamerahållare. Även om du inte utför visuella mätningar är synglas att rekommendera som extra utrustning eftersom de förbättrar användarvänligheten.

Om den vätska som analyseras byts ofta, är tömningsfunktiondet bästa valet. Med trycklufts- eller vätskedrivet utblås kan man tömma även rörledningar som är kopplade till testenheten.

För säsongsbunden lagring rekommenderar vi sköljfunktion, som förhindrar t ex korrosion, vegetation och isbildning. Sköjmedlet (t ex vattenånga, glykol eller olja) kan tillsättas manuellt eller kopplas direkt till lagringsanordningen.

Den pålitligaste leverantören av utrustning

Vi har kontakter med branschaktörer i de nordiska och baltiska länderna. Vårt långa samarbete med berörda parter inom branschen innebär att du får utrustning som uppfyller alla de krav som ställs av myndigheter, kontrollorgan och ditt företag.

Vi satsar mycket på eftermarknaden – vi vill ju gärna leverera även dina kommande investeringar. För alla våra produkter erbjuder vi eftermarknadstjänster som omfattar allt från underhåll till modifiering, vid behov även reservdelar och instruktioner för underhåll.