Lagringsanordningar

Med över fyrtio års erfarenhet levererar KAR-Lehtonen förvaringslösningar för vätskor. Våra produkter lämpar sig för lagring av flytande ämnen såväl utomhus som inomhus. Vi erbjuder skräddarsydda lagringslösningar för olika behov, även med tilläggsfuntioner
för krävande omständigheter. Vi planerar och producerar lagringsanordningar för olika storlekar med behållare allt från 200 liter upp till 100 m3 – med snabb tidtabell.

Vi erbjuder lagringsanordningar och deras livscykeltjänster för industriföretag, transportföretag och för processanläggningar i Norden och i Baltikum, alltid med hänsyn till kund- och branschspecifika specialkrav. Till anordningarna kan vi även erbjuda ett bekymmerslöst underhållskontrakt då vi tar hand om kallelser till service och om underhåll samt besiktningar och tryckprov. Som garanti för noggranna processer och kvalitetskontroll Har vår verksamhet EN ISO 3834-2 standardcertifikat.

Lagringsanordningar med mångsidiga tilläggsfunktioner förbättrar användbarheten

KAR lagringsanordningarna kan utrustas med mångsidiga tilläggsfunktioner så de lämpar sig för olika omständigheter. Anordningarna kan utrustas med eget kraftfält och då fungerar de klanderfritt även utan infrateknik. Som drivkraft kan man välja elektricitet eller bränsle , eller om så önskas till och med mänsklig kraft. Tilläggsfunktionen garanterar kontinuitet i driften, även vid strömavbrott.

Lagringanordningarna kan utrustas med olika uppvärmningsanordningar. Anordningen sköter om att rätt temperatur bibehålls, bl a vid frost, och man kan även upprätthålla en mycket hög temperatur, upp till +250C, som är mycket viktigt för t ex bitumen. Uppvärmningen kan vara manuell, automatstyrd eller fjärrstyrd, helt enligt personligt val.
Lagringsanordningen kan också trycksättas med vätska eller luft, även till undertryck. Fjärrövervakande trycksensorer och automatiska tryckregulatorer ser till att allt fungerar säkert och effektivt.

Synglas och kameror i lagringsanordningarna bidrar till användarvänlighet. Detta gör det möjligt för användaren att övervaka vätskans utseende och tillstånd samt ytnivån om man så önskar.

Till lagringsbehållarens mångsidiga användning hör även en tömningsfunktion. Denna funktion passar utmärkt då den lagrade vätskan ska bytas regelbundet. Trycklufts- och vätskedriven tömning är då ett enkelt, snabbt och effektivt sätt att tömma lagringsanordningen och rörledningarna.

Säsongsbunden lagring underlättas av en sköljfunktion som förhindrar korrosion, vegetation och isbildning. Sköljmedlet kan t ex vara vattenånga, glykol eller olja och kan tillsättas manuellt eller kopplas direkt till lagringsanordningen.

Underhåll av funktionssäkerheten och säker lagring för många ämnen

När kontinuitet i verksamheten kräver tillgång till vissa ämnen är en lagringsanordning en utmärkt lösning för att upprätthålla funktionsberedskapen. Lagringsanordningen kan även utrustas med en tilläggsfunktion som tar hand om automatiska påfyllningar då en förhandsinställd gräns underskrids. På så sätt har företaget alltid en buffert för de ämnen som behövs och verksamheten står inte still om till exempel ämnesleveransen är försenad.

Våra lagringsanordningar lämpar sig för ett brett utbud av ämnen, inklusive oljor som klassificeras som farliga, syror och baser. Typiska användningsområden är till exempel lagring av bitumen i närheten av asfaltsarbeten eller lagring av bränslen, bromsvätskor och spolarvätska i samband med bilindustrin. Våra lagringsbehållare är också lämpliga för förvaring av klor som används i simbassänger eller för handsprit som används på sjukhus.

Sjukhus och handsprit – besparingar med en ny slags förvaringslösning

Ett exempel på många användningsområden för lagringsanordningar är sjukhusens handsprit som det går åt mycket av och som vanligtvis levereras till sjukhus i små plastflaskor. Med hjälp av KAR-Lehtonens lagringsanordningar kan man lagra desinfektionsmedel i t ex 1000-2000 liters behållare som sedan med tryck fyller behållare helt automatiskt, via slangar, inne på sjukhuset.

Lösningen sparar tid genom att personalens inte behöver beställa och packa upp handsprit. Verksamhetsmodellen är också miljövänlig då man kan undvika den stora mängden plastavfall som genereras av små flaskor. Då lagringsanordningen utrustas med tillägsfunktioner (t ex nivåmätare och automatisk påfyllning) kan man vara säker på att handspriten inte plötsligt tar slut och det finns inget behov för personalen att göra beställningar.

Visste du?

Alla lagringsanordningar kan göras lätt flyttbara. I sådana fall monteras delar i anordningen som möjliggör flyttning och deras plats kan enkelt ändras med bara ett fordon.

Näin se etenee:

  1. OTA YHTEYTTÄ – Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lomakkeella täällä.
  2. ALKUKARTOITUS – Selvitämme tarpeenne ja kuuntelemme toiveenne.
  3. SUUNNITTELU JA KONSULTOINTIPALVELU – Suunnittelutiimi valmistelee teille ehdotuksen, huomioiden toimintanne erityispiirteet ja ajantasaiset juridiset säädökset. Asiantuntijat tarjoavat suunnitteluapua juuri teille optimaalisista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.
  4. EHDOTUS JA TARJOUS – Teemme teille ehdotuksen kommentoitavaksi. Lopullisten muutostoiveiden jälkeen saatte tarjouksen.
  5. SOPIMUSVALMISTUS – Valmistamme tilaamanne tuotteen tai kokonaisvaltaisen ratkaisun toiveisiinne räätälöitynä.
  6. LUOVUTUS – Luovutamme tai toimitamme teille valmiit ratkaisut, luotettavasti ja aikataulussa. Tarjoamme perusteellisen käyttöönottokoulutuksen laitteen käyttäjälle.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.