Tryckkontroll och tryckprovning

KAR-Lehtonen erbjuder tryckkontroll för behållare, rörledningar, slangar, och diverse tilläggsutrustning i Norden och i Baltikum. Vi är specialiserade på farliga kemikalier, högtryck och tryckprovning av hanteringsutrustning för varmvalsade produkter i intervallet 0.07 – 250 bar. Med över fyrtio års erfarenhet kan vi garantera en effektiv och omfattande tryckprovning – utan att ge avkall på säkerheten.

Vi har investerat i mobil kontrollutrustning – nu kan vi utföra tryckkontroller var helst kunden önskar. Spara tid, pengar och spara även på miljön genom att låta oss utföra kontrollen där som din utrustning finns.

Vårt tekniska kunnande säkerställer kostnadseffektiv och högklassig service. I enlighet med dina önskemål utför vi eventuella reparations- och servicearbeten i samband med kontrollen – allt för att minimera driftstoppet. Vi är verksamma i närheten av Åbo, Hangö och Nådendals hamnar, vilket garanterar effektiv logistik och snabb reaktionsförmåga på kundens behov. Vi betjänar också enligt ”nycklarna i handen”-principen – om du levererar din utrustning ombord på fartyget så tar vi hand om resten!

Vi är även införstådda med de nordiska och baltiska myndigheternas krav på ADR- och tryckutrustning. Flera decenniers samarbete med andra länders kontrollorgan innebär att vi är din pålitligaste partner när det gäller internationell verksamhet. Alla dokument sparas i vårt digitala arkiv, så att du har tillgång till kalibreringsintygen var som helst och när som helst.