Tryckkontroll och tryckprovning

KAR-Lehtonen erbjuder tryckkontroll för behållare, rörledningar, slangar och diverse tilläggsutrustning i Norden och i Baltikum – med över 40 års erfarenhet. Dessa regelbundet utförda tryckkontroller är mycket viktiga så att vi kan förvissa oss om utrustningens och delarnas säkerhet. Även TUKES kräver regelbundna kontroller, baserat på tillverkarens bruksanvisningar.

Vi är specialiserade på farliga kemikalier, högtryck och tryckprovning av hanteringsutrustning för varmvalsade produkter i intervallet 0,07-250 bar. Vi har även investerat stort i mobil kontrollutrustning. Nu kan vi utföra tryckkontroller var helst kunden önskar, snabbt och kostnadseffektivt.

Mobil service för tryckkontroll minimerar driftstopp

Vi har utvecklat en helt mobil testutrustning för tryckkontroll och den kan transporteras till våra kunders utrymmen. Servicen är extremt enkel för kunden, då den möjliggör minimalt driftstopp för utrustningen – i bästa fall är till exempel en slang som ska tryckprovas ur bruk bara i en timme. I vår service ingår även kontroll av alla kopplingar i samband med slangens tryckprovning.

Om det i tryckkontrollen uppdagas läckage kan vi utföra mindre reparationer omedelbart. Sådana är t ex byten av klämmor, tätningar och kopplingar. Om större problem upptäcks i slangen skickar vi den vidare för service. I så fall kan vi snabbt leverera nya slangar för liknande användning så att verksamheten kan fortsätta som vanligt.

Säkerhet framför allt – elektronisk dokumentation

När utrustningen används och tryckkontrolleras enligt tillverkarens anvisningar kan man säkerställa att användningen inte orsakar person- eller miljöskador. Regelbundna tryckkontroller kan också vara en förutsättning för försäkringsersättningar. Om så önskas kan kunden utkontraktera tryckkontrollerna till oss i sin helhet – vi bjuder in kunden regelbundet till tryckkontroll hos oss eller kommer överens om en tid hos kunden.

Då vi utför tryckkontroll till kundens utrustning sparar vi alla dokument i vårt digitala arkiv. En QR-dekal med en direktlänk till informationen fästs på tankarna eller slangarna. På så sätt har våra kunder alltid aktuell information om konditionsgranskningar, tryckkontroll och kalibreringsintyg.

Visste du?

Vårt läge nära hamnar möjliggör en effektiv logistik och en heltäckande service för utländska aktörer. När vår kund levererar utrustningen ombord på fartyget tar vi hand om resten. Nyckelfärdig service.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.