Modifiering av behållare och fordon

KAR-Lehtonen är er kontakt i alla frågor som rör utrustning, inklusive olika modifieringar. Vi erbjuder våra kunder omfattande modifieringstjänster för att modernisera gammal utrustning så den blir anpassad till nutida krav eller för ändrade behov i verksamheten. På detta sätt förlänger man produktens livscykel och förbättrar användningsekonomin.

Våra kunder är transport- och olika industriföretag i Norden och Baltikum. Vårt läge nära hamnarna i Åbo och Nådendal innebär att vi enkelt kan erbjuda sk. nycklarna i handen- service även till utländska aktörer. Efter det att kunden har levererat sitt fordon ombord på fartyget tar vi hand om resten.

Exempel på modifieringstjänster

Förlängning av behållare

 • Öka behållarens volym
 • Installering av skiljeväggar och höljen

Byte av chassi

 • Byte av ram eller reparation av tank
 • Byte av boggievagnar
 • Chassits utrustning

Modifiering

 • Uppdatering av mätinstrument och pumpenheter
 • Uppdatering av säkerhetsanordningar enligt nya krav
 • Reparation och målning av ytor
 • Utrustningsändringar på behållare, så de lämpar sig för olika produkter
 • Ändringar i hydrauliska-, elektriska- och tryckluftssystem
 • Ändringar av fordonsfästen etc.

Längre livscykel för utrustningen

Behållarnas potentiella livslängd är lång. KAR-Lehtonen hjälper till att renovera och modernisera befintlig utrustning för att möta de skiftande kraven i verksamheten. Även en tiotals år gammal behållare kan, med hjälp av skickliga ändringsarbeten, renoveras till ett så gott som nytt skick och på så sätt spara
kundens resurser. Detta är också tidsmässigt praktiskt för kunden eftersom man inte behöver lära sig att använda utrustningen från början.

Behållarens modifieringar hjälper också till att anpassa utrustningen till de nya kraven när exempelvis trafik- och ADR-lagarna uppdateras. I sådana fall kan kunden, genom att förnya den befintliga utrustningen, till exempel dra nytta av en lagenligt högre nyttolast.

Möjligheten att byta chassi ökar också livslängden och det möjliggör högre nyttolast för utrustningen. Vi utför byten av chassin professionellt och erbjuder gärna konsulthjälp för att välja det optimala chassit.

Mångsidigare användning – större vinst

Vi vet att våra kunders användningsbehov förändras med tiden. Därför hjälper vi till med modifieringsarbeten för att utnyttja gammal utrustning optimalt då behoven förändras. Vi kan dels ändra behållarens volym samt öka antalet fack, så att samma behållare kan användas för flera produkter samtidig.

Vid behov hjälper vi till att anpassa behållaren för en andra produkter när till exempel nya typer av bränslen introduceras på marknaden. En containersläpvagn kan också förkortas till en bilcontainer och vice versa.

Med modifieringar och med tilläggsutrustning kan man ändra utrustningen och göra den mer modern och effektiv – till exempel öka pumparnas effektivitet, påskynda användningen och förbättra driftsäkerheten.

Målet med modifieringsarbetetena är alltid att optimera kundens transportkapacitet så att utrustningen tjänar olika behov och uppnår en bättre avkastnings.

Visste du?

Vi utför alltid modifieringsarbeten med största noggrannhet och utnyttjar det senaste kunnandet inom branschen. På så sätt kan vi även erbjuda garanti för de modifieringar vi utför.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.