Transportbehållare för varmvalsade produkter

KAR levererar högklassig utrustning för transport och lagring av varmvalsade produkter. Vårt sortiment omfattar tanksläpvagnar i alla storlekar, containrar och tankbilar för varmvalsade produkter upp till +250 C. Vi erbjuder uppvärmningsapparater, pumpar, aggregat och övriga tillbehör för KAR behållare.

Transportföretag och entreprenörer inom asfaltarbeten har förlitat sig på KAR behållare i över 40 års tid. KAR behållare för varmvalsade produkter är tillförlitliga, multifunktionella samt kostnadseffektiva, vilket gör att de är bäst i sin klass.

Vi betjänar såväl större som mindre företag, allt från enskilda förare till stora börsnoterade företag. Av oss kan du beställa enstaka tankfordon eller heltäckande materiellösningar. Vi kan erbjuda underhållsavtal och förlängd garantitid i enlighet med dina önskemål.

Transportbehållare för farligt gods

Tankvagn

 • Tillverkas efter dina behov
 • Lättast på marknaden
 • Exempel:
  • Volymer 15 000 – 22 500 liter
  • en eller flera avdelningar
 • Olika slags mätinstru- ment

Släpvagn

 • Tillverkas efter dina behov
 • Lättast på marknaden
 • Exempel:
  • Volym 30 000 – 35 000 liter
  • en eller flera avdelningar
  • Med två till fem axlar

Halvsläp

 • Tillverkas efter dina behov
 • Lättast på marknaden
 • Exempel:
  • Volym 45 000 – 53 500 liter
  • en eller flera avdelningar
  • Med tre till fem axlar

Multifunktionella transportbehållare av hög kvalitet

En föränderlig värld – flexibla fordon. Modularisk konstruktion, noggrann dokumentation och användning av specialkomponenter innebär att du smidigt kan växla mellan olika typer av gods. Du kan lyfta nyttjandegraden av din investering till nya höjder.

Våra kunder finns i hela Finland. Vårt läge nära Åbo och Nådendals hamnar gör det möjligt för oss att erbjuda snabb och effektiv service även till Sverige, Norge och Baltikum. Om du ser till att fordonet körs ombord på fartyget så sköter vi resten.

Eftersom vi har lång erfarenhet och ständigt strävar efter att utvecklas, känner vi till företagens varierande behov. Vi har befintliga branschkontakter i Sverige, Norge, Estland – och självklart Finland.

Kontakta oss per e-post eller fyll i blanketten och berätta för oss om dina behov.

Utbildning av förarna

När vi levererar nya behållare ingår alltid en skolningsdag för föraren. Reservdelslistor, underhållsprogram och protokoll sparas alltid förutom i fordonet även i vår molntjänst, där du alltid har tillgång till dem. 247, 365.