Transportbehållare

Med över fyrtio års erfarenhet av branschen tillverkar och underhåller KAR-Lehtonen transportbehållare för farligt gods. Vi levererar behållare för transport av oljor, bränslen, kemikalier, bitumen, slam och vatten.

Vi betjänar såväl större som mindre företag, allt från enskilda förare till stora transportföretag. Av oss kan du beställa enstaka tankfordon eller heltäckande materiellösningar. Vi kan erbjuda underhållsavtal och förlängd garantitid i enlighet med dina önskemål.

Transportbehållare för farliga ämnen

Multifunktionella transportbehållare av hög kvalitet

En föränderlig värld – flexibla fordon. Modularisk konstruktion, noggrann dokumentation och användning av specialkomponenter innebär att du smidigt kan växla mellan olika typer av gods. Du kan lyfta nyttjandegraden av din investering till nya höjder.

Våra kunder finns i hela Finland. Vårt läge i närheten av Åbo och Nådendals hamnar innebär att vi kan erbjuda snabb och effektiv service även till Sverige, Norge och Baltikum. Om du bara ser till att ditt fordon körs ombord så sköter vi resten.

Eftersom vi har lång erfarenhet och ständigt strävar efter att utvecklas, känner vi till företagens varierande behov. Vi har befintliga branschkontakter i Sverige Norge, Estland – och självklart i Finland.

Kontakta oss per e-post eller fyll i blanketten och berätta för oss om dina behov.

Utbildning av förarna

I leveransen av nya transportbehållare ingår alltid en utbildningsdag för förarna. Reservdelslistor, underhållsprogram och protokoll sparas förutom i fordonet även i vår molntjänst, där du ständigt har tillgång till dem. 247, 365.

Referenser