Vätskesystem / Hanteringsutrustning för olja

Med årtionden av erfarenhet erbjuder KAR-Lehtonen skräddarsydda lösningar för vätskestyrning och -hantering. Vårt sortiment omfattar ATEX-godkända pumpenheter, rörledningar, förvaringsbehållare och testutrustning för hantering av farliga ämnen.

Vår utrustning lämpar sig för säker styrning av oljor, vatten, bränslen, bitumen och kemikalier såväl utomhus som inomhus – pålitligt och säkert. Vi erbjuder även professionell planeringsservice för att hitta optimala lösningar och installationsservice för enkel ibruktagning.

Våra kunder är olika aktörer inom branschen, byggföretag, fabriker, myndigheter och läroanstalter. Vår specialkompetens består av stark planeringskompetens, skräddarsydda lösningar och effektiv och snabb produktion.

Fokus på kvalitet och skräddarsydda lörningar

Det är viktigt för oss att förse våra kunder med pålitlig kvalitet och hållbar utrustning. Vi kompromissar inte med produktionslösningar och utrustningens komponenter väljs ut med stor noggrannhet. Den lägsta driftstemperaturen för de komponenter vi använder är -40 ° C, så utrustningen fungerar oklanderligt även i de krävande nordliga väderförhållandena.

Våra lösningar anpassar sig till våra kunders olika behov. Vi erbjuder såväl separata och små system som storskaliga helhetslösningar. I våra utrustningar kan kunden välja att använda hydraulik, el eller tryckluft.

Våra vätskestyrningssystem kan vara både fasta eller vara moduler på fordon.

I produktutvecklingen har vi speciellt satsat på att möjliggöra fjärrövervakning och fjärrstyrning av utrustningen. All vår utrustning kan vid behov även utrustas med egna reservkraftsenheter vilket möjliggör att de smidigt kan placeras i obemannade utrymmen.

Gediget planeringskunnande och helhetshantering

Flera årtiondens erfarenhet av transportlösningar till bränsle- och kemikaliehantering har gett oss en helhetsbild över våra kunders verksamhet i branschen, över kraven på utrustning och potentiella utmaningar. Speciellt ligger vår styrka i en förståelse för kundens verksamhet – från oljebolag till transportföretag.

När en kund införskaffar ett nytt vätskestyrningssystem erbjuder vi alltid vår sakkunniga
planeringshjälp som stöd i processen. På så sätt kan vi tillsammans hitta de bästa lösningarna för kundens verksamhet, med hänsyn till funktioner, praktiska egenskaper och säkerhetsfaktorer. Vi kan även ta ett helhetsansvar för planeringen om kunden inte har en exakt uppfattning om vilka funktioner de behöver eller vad som finns tillgängligt.

Säkerhet – kvalitetssystem och viktiga standarder som hörnstenar i verksamheten

Av oss kan du få ATEX-godkända pumpar som är lämpliga för explosiva miljöer, dvs ex- klassade miljöer. I vår produktionsverksamhet tillämpar vi kraven och dokumentationen för kvalitetssystemet EN ISO 3834-2 och på så sätt säkerställer vi hög kvalitet genom hela processen.

För att garantera säkerheten tillverkar vi säkerhetsanordningar på ett sådant sätt att ett enstaka fel inte utgör någon omedelbar fara. Vi tar i planeringen även hänsyn till de specifika krav som möjligtvis hör till kundens bransch och tillverkar utrustningarna så att de uppfyller alla krav.

Vid behov kan man få våra mätinstrument till vätskestyrningssmaskinerna MID-godkända, vilket gör dem lämpliga exempelvis för försäljning av bränslen.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.

Visste du?

Vår grundregel är att tillverka vårt vätskestyrningsystem så lättskött
som möjligt. Underhållet kräver sällan heta arbeten och därför kan kundens egen personal göra det i de allra flesta fall.