Vätskesystem / Hanteringsutrustning för olja

Sedan tiotals år erbjuder KAR-Lehtonen bränslesystem och lösningar för vätskestyrning till industrilokaler och fastigheter. Vi levererar pumpenheter, rörledningar, samt kontrollutrustning och förvaringsbehållare för hantering av farliga ämnen. Om kunden önskar hjälper vi också till med planering och installering.

Vi erbjuder utrustning för säker styrning av oljor, vatten, bränslen, bitumen och kemikalier såväl utomhus som inomhus. Våra kunder är aktörer inom industrin, läroanstalter, byggföretag och processanläggningar.

Drifttillförlitliga och säkra lösningar

Grundläggande värden för vår produktutveckling är drifttillförlitlighet och säkerhet. Vi kontrollerar tillgången på reservdelar redan innan vi levererar, så att behov av underhåll och eventuella fel kan åtgärdas så snabbt och effektivt som möjligt, oberoende av var du befinner dig. Komponenterna kan ofta underhållas och bytas utan svetsarbete. Säkerhetsutrustning väljs så, att inte enstaka driftfel orsakar omedelbar fara.

Lägsta drifttemperatur för komponenterna är -40 grader, så utrustningen fungerar utmärkt även i nordligt klimat. Produkten lämpar sig även för användning utanför infrateknik, eftersom den kan utrustas med en egen kraftkälla.

Din pålitligaste partner för systemleveranser

Vi känner till olika länders krav på säkerhet och teknik för hanteringsutrustning av farliga ämnen. KAR- Lehtonen har i över fyrtio års tid levererat lösningar för hantering av farliga ämnen till företag i Norden och Baltikum. Vi har direktkontakter till berörda parter, såsom kotrollorgan, transportföretag och oljebolag.

Vi har utmärkta trafikförbindelser till hamnarna i Åbo, Hangö och Nådendal, genom vilka vi organiserar kostnadseffektiva logistik- och speditionstjänster.