Tjänster

KAR tjänsterna innebär effektivare hantering av farligt gods. Med över fyrtio års erfarenhet erbjuder vi service av ADR-utrustning, transportbehållare och system för vätskekontroll under produktens hela livslängd. Leverans av reservdelar, underhåll och reparationer – KAR-Lehtonen har allt. Vi ger råd i frågor som berör din internationella affärsverksamhet, vi är grundligt insatta i den lagstiftning som gäller transporter och kemikalier, hållfasthetsberäkningar på fordon och ansökningar till myndigheter. Våra tjänster omfattar även förändringar i transportbehållarnas kapacitet och byte av chassier.

Tjänster

Transportföretag, oljebolag och olika industriföretag förlitar sig på KAR tjänsterna. Vi är förtrogna med de nordiska och baltiska ländernas krav på ADR- och tryckutrustning – till vårt samarbetsnätverk hör kontrollorgan, leverantörer av utrustning, besiktningsstationer, branschstyrande säkerhetsorgan, kemikaliemyndigheten och Trafi, tillverkare av lastbilar samt transportföretag.

Vi vill erbjuda service under produktens hela livslängd enligt ”one-stop-shop”-principen. Du behöver bara ringa ett enda telefonnummer för att få all service som du behöver. Vi är verksamma i närheten av hamnarna i Åbo, Hangö och Nådendal, vilket innebär snabb och effektiv logistik – om du bara ser till att fordonet körs ombord så tar vi hand om resten.

Våra tekniska kunskaper innebär kostnadseffektivt och försklassigt underhåll av dina fordon. KAR ser till att allt fungerar även i sådana utmanande omständigheter som vårt finska klimat bjuder på; komponenter och arbetsmoment väljer vi med hänsyn till både priset och nyttoaspekten. Du vet i förväg vad du betalar för och hur mycket det kostar – budgeten håller. Vi arkiverar alla dokument även i vår molntjänst, så du har alltid tillgång till de dokument du behöver oberoende av plats och tid. Pappersdokument som kan försvinna eller bli förstörda tillhör numera en förgången tid.