KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.
KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.
KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.

KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor. Vi erbjuder konfidentiell och personlig service med över 40 års erfarenhet och betjänar både större och mindre aktörer i Norden och i Baltikum.

Vi erbjuder bil- och släpvagnsbehållare i aluminium och RST, tillverkade med finsk sakkunskap. Vi har lösningar för alla behov, t.ex. transportbehållare, tanklösningar, vätskekontrollsystem, underhåll och allt annat inom tankteknik från reservdelar till modifieringar. Våra experter hjälper dig att kartlägga dina behov.

En pålitlig operatör

Vi anlitas av logistikföretag, oljebolag, processindustri och myndigheter. KAR-produkterna uppfyller också de högsta tekniska kraven och de strängaste säkerhetskraven. Våra experter ser till att våra produkter är effektiva och säkra för såväl människor som miljö.

Vid goda trafikförbindelser

Vi har utmärkta trafikförbindelser tack vare hamnar och flygfält i närområdet. Detta möjliggör tids- och kostnadseffektiv service enligt nycklarna i handen-principen för internationella kunder. Av oss får du sådana transport- och speditionstjänster som du behöver vid varje leverans.

Skräddarsydda tjänster för dig

Eftersom vi är ett finskt företag är vi införstådda med de krav som svåra väderleksförhållanden ställer på teknik. Köld, mörker och frånvaro av infrateknik är vardag för oss. KAR-utrustningen är konstruerad att fungera överallt, i alla väder. Varje dag året om.