KAR levererar lösningar för hantering av farligt gods

KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.
KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.
KAR levererar professionella och leveranssäkra lösningar för hantering av farliga vätskor.

Specialiserad expertis inom hantering av farliga vätskor - sedan 1971

KAR-Lehtonen är en expert och pålitlig partner inom hantering av farliga vätskor – av oss får du pålitliga transport-, lagrings- och hanteringslösningar samt alla livscykeltjänster för deras underhåll.

Med årtionden av erfarenhet erbjuder vi tankfordon, pumpar, mätare, vätskestyrningssystem, bränslehanteringslösningar samt andra produkter relaterade till hantering och testning av farligt material.

KAR-Lehtonen är känd för sin höga kvalitet, för sin punktlighet och för sin professionella kundservice. Vi är också den finska marknadsledaren inom transportbehållare för heta ämnen.

Vi erbjuder våra kunder en helhetsbetonad service – för alla steg i kundrelationen. Vår professionella rådgivning hjälper dig att välja lösningar som är optimerade för transportföretags verksamhet och i framtiden kan du också lita på vår expertis inom reservdelsleveranser, kontroller samt service- och reparationsbehov.

Företagets planering och produktion finns i Lieto, en central plats nära hamnarna i sydvästra Finland. Vi betjänar kunder heltäckande i de nordiska länderna och i Baltikum.

En pålitlig operatör

Vi anlitas av logistikföretag, oljebolag, processindustri och myndigheter. KAR-produkterna uppfyller också de högsta tekniska kraven och de strängaste säkerhetskraven. Våra experter ser till att våra produkter är effektiva och säkra för såväl människor som miljö.

Vid goda trafikförbindelser

Vi har utmärkta trafikförbindelser tack vare hamnar och flygfält i närområdet. Detta möjliggör tids- och kostnadseffektiv service enligt nycklarna i handen-principen för internationella kunder. Av oss får du sådana transport- och speditionstjänster som du behöver vid varje leverans.

Skräddarsydda tjänster för dig

Eftersom vi är ett finskt företag är vi införstådda med de krav som svåra väderleksförhållanden ställer på teknik. Köld, mörker och frånvaro av infrateknik är vardag för oss. KAR-utrustningen är konstruerad att fungera överallt, i alla väder. Varje dag året om.