Tankning

KAR-Lehtonen tillverkar tankningsutrustning med decennielång erfarenhet. Av oss får du
tankfordon, tankstationer och diverse tilläggsutrustning för olika slags bränslen, tillsatsämnen och oljor. Våra kunder är myndigheter, återförsäljare, oljeföretag, flygplatser, gruvor, byggarbetsplatser, produktionsanläggningar, transportföretag och alla som behöver pålitlig bränsleservice. Vårt verksamhetsområde är Norden och Baltikum.

Kiinteät ja liikkuvat tankkausasemat

Vi levererar skräddarsydda lösningar till våra kunders bränsleförsörjning och vi har såväl mobilsom fast utrustning. Vårt specialkunnande är uttryckligen mobila lösningar, vars ibruktagande och flyttning går mycket snabbt.

Det är också viktigt för oss att vår tankningsutrustning är flexibel då bränsleutbudet ständigt ändras. Det går lätt att byta bränsle och maskinerna är enkla att modifiera och är på så sätt kostnadseffektiva.

Tankkausasemien huolto

Ett kontinuerligt serviceavtal kan fås för vår utrustning och även en förlängd garantitid, allt för en bekymmersfri tillvaro. Vi hyr även ut tankutrustningar – enligt säsong eller för en längre tid.

Effektivitet och modifiering med skräddarsydda lösningar

Våra kunders behov varierar – vi planerar varenda utrustning med tanke på kundens behov och utgångspunkt.

Tankningsutrustningen storlek anpassas helt enligt kundens önskemål. Antalet fack är också valbart liksom storleken på varje fack. Storlekarna och längderna på tankslangarna är skalbara så att lösningen lämpar sig optimalt för kundens användningsområde. Styrkan i tankningsutrustningen är också valbar och våra bränslelösningar kan distribuera vätskor upp till tusentals liter per minut.

Vår utrustning anpassar sig flexibelt till en mängd olika produkter. Rengöringen är enkel och byte av bränsletyp går därför lätt och snabbt. Om så önskas kan andra vätskor relaterade till fordonets underhåll också förvaras i tankningsutrustningen.

Högklassiga och långvariga lösningar

Vi har investerat mycket i kvalitativa och hållbara komponenter. Vår utrustning är också känd för att fungera väl och har få underhållsbehov. Alla komponenter är utformade för att fungera i de utmanande väderförhållandena i Norden, ända upp till -40 ° C.

Utrustningarna kan också utrustas med egen strömkälla, varpå man kan undvika driftstopp under elavbrott. Således kan de också placeras utanför infrateknik.

All vår utrustning är tillverkad enligt EN ISO 3834-2-standarden som är en garanti för rätt gjort svetsarbete och noggrann processkontroll. Vi använder endast MID-godkända mätinstrument som är en absolut förutsättning för till exempel flygplatsernas utrustning. All vår tankningsutrustning fås även som ATEX-godkänd.

Vår kvalitetskontroll och vår dokumentation är noggrann genom hela processen. Då varje produkt är färdig granskas den av ett officiellt kontrollorgan.

Med dessa åtgärder garanterar vi att vår utrustning alltid är i linje med förordningarna och på alla sätt användbar i kundens verksamhet.

Flexibilitet med användbara tilläggsfunktioner

Det finns många olika tilläggsfunktioner till vår utrustning. Som ett exempel kan nämnas automatisk nivåövervakningsutrustning och påfyllningsorder: Kunden kan om så önskar bestämma de miniminivåer man vill ha för bränslet. När nivån är under den bestämda nivån skickas det automatiskt ut en order till produktleverantören.

Vi kan också leverera påfyllningar av bränsle till de behållare vi har framställt. På så sätt får kunden en helhetstäckande kundtjänst för sin tankningsutrustning – från bara ett telefonnummer.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.

Visste du?

Endast en liten del av kommersiella bensinstationer är utrustade med en egen backup-kraftkälla, om det blir ett strömavbrott blir det alltså störningar i bränsledistributionen. Alla KAR- tankningsenheter kan levereras med egen kraftkälla – på så sätt kan man upprätthålla verksamheten oberoende av tid och situation.

Då man säljer bränsle måste utrustningens mätare vara MID-godkänd. Alla mätare i KAR- tankningssystemen är MID-godkända och lämpar sig således också för försäljning av bränslen. I så fall levererar vi även en betalterminal som accepterar alla de vanliga betalkorten.