Tankning

KAR-Lehtonen levererar tankningsutrustning med över fyrtio års erfarenhet. Vi tillverkar tankfordon, tankstationer och diverse tilläggsutrustning för olika slags bränslen, tillsatsämnen och oljor.

Vi levererar både mobil och fast utrustning för privat och offentligt bruk. Våra kunder är nordiska och baltiska återförsäljare, gruvor och byggarbetsplatser, produktionsanläggningar, myndigheter, transportföretag…aktörer som behöver pålitlig bränsleservice.

Pålitligaste alternativet för bränsleservice

Lastning kan genomföras från lagringsbehållare, tankfordon eller oljeterminal. Tack vare modulär konstruktion och förstklassiga komponenter betalar du inget extra för tilläggsegenskaper, utan du får utrustning som är skräddarsydd för dina behov.

Lägsta drifttemperatur för samtliga komponenter är -40 grader, så tankningsutrustningen fungerar utmärkt även i nordligt klimat. Produkten lämpar sig även för användning utanför infrateknik, eftersom den kan utrustas med en egen kraftkälla.

Tack vare vår långa erfarenhet är vi införstådda med berörda parters behov av bränslen. Att oljebolag, transportföretag, flygfält och myndigheter ställer olika krav på tankutrustning är vardag för oss.

Vi har utmärkta trafikförbindelser till hamnarna i Åbo, Hangö och Nådendal, genom vilka vi organiserar kostnadseffektiva logistik- och speditionstjänster.

Du kan koncentrera dig på din huvudsakliga verksamhet, eftersom vi erbjuder serviceavtal och förlängd garantitid. Tankningsutrustningen kan också hyras, vilket är det förmånligaste alternativet vid säsongsbunden användning.