Kalibrering av mätutrustning

KAR-Lehtonen erbjuder kalibrering av flödesmätare effektivt och med yrkesskicklighet – med redan över 40 års erfarenhet. Som tillverkare av mätutrustning är vi väl förtrogna med den teknologi som används och vi kan utföra kalibreringar med extrem precision. Våra kunder är bl a transportföretag, oljebolag och industrianläggningar i Norden och Baltikum.

Vi känner noggrant till de nordiska och de baltiska myndighetskraven för ADR- och trycksatt utrustning och därmed tar vi hänsyn till utrustningens kalibreringsgiltighet över hela verksamhetsområde. Vi är en kompetent och pålitlig partner för våra kunder i gränsöverskridande verksamhet.

Snabbt klart – kalibrering och service på samma adress

Lagstiftningen kräver att mätare kalibreras vartannat år. Vi utför kalibreringar med årtionden av erfarenhet och i samarbete med officiella kontrollorgan, både i Finland och utomlands. Våra samarbetspartners vid kontrollerna är bl a Inspecta och Dekra.

Från oss får du kalibreringar med snabb tidtabell och med en heltäckande service. Som tillverkare av mätare har vi alltid reservdelar i lagret och således får vi utrustningen servad och lagad med på kort tid om brister uppdagas under kalibreringen.

Vi är verksamma nära hamnarna i Åbo, Hangö och Nådendal och detta säkerställer en effektiv logistik och snabb reaktionsförmåga på kundernas behov.

Elektronisk dokumentation – bekymmersfritt underhållsavtal

När du utför kalibreringar hos oss lägger vi alltid resultaten i vårt elektroniska arkiv. På så sätt är kalibreringsintygen tillgängliga alltid – 24/7.

Vi erbjuder även våra kunder ett heltäckande underhållsavtal då vi ansvarar för utrustningens alla livscykeltjänster – från service till kalibrering. I så fall skickar vi inbjudan i god tid när tidsfristen för kalibreringen närmar sig. Underhållet är bekymmersfritt för kunden och viktiga datum glöms inte.

Nyckelfärdig tjänst för utländska aktörer

Utländska kunder kan få kalibrering och service från oss lätt och
kostnadseffektivt som en nyckelfärdig tjänst. När de levererar utrustningen ombord på fartyget sköter vi om resten.

Vi hämtar utrustningen från hamnen och kalibrerar i våra egna lokaler. Vi utför nödvändig service på mätarna och reparerar eventuella brister som kan ha uppstått. Vi kommer också att vidta nödvändiga speditionsåtgärder och transporterar utrustningen tillbaka ombord på fartyget. Som snabbast kommer till exempel utrustningen som lämnar Sverige med båt på måndagskvällen att vara tillbaka i avgångshamnen på onsdag morgon. På det här sättet är utrustningen ur drift endast en hel dag.

Visste du?

Vi finns i Lieto, nära de stora lastbilstillverkarnas lokaler, således kan vi vid behov leverera ett tankfordon till dem för service på chassit efter det att ha vi utfört kalibreringar på mätarna och servat utrustningen. På så sätt kan en omfattande service av tankbilen utföras med kortast möjliga driftstopp.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.