Kalibrering av mätutrustning

KAR-Lehtonen erbjuder kalibrering av flödesmätare. Vi kontrollerar mekanisk och digital mätutrustning i släpfordon och processindustrin med över fyrtio års erfarenhet. Vi betjänar nordiska och baltiska transportföretag, oljebolag och industriföretag.

Vårt tekniska kunnande garanterar kostnadseffektiv och förstklassig service. I enlighet med dina önskemål utför vi reparations- och servicearbeten i samband med kalibrering – för kortaste möjliga driftstopp. Vi sparar alla dokument även elektroniskt – så att du har tillgång till kalibreringsintygen när som helst och var som helst.

Vi är införstådda med nordiska och baltiska myndigheters krav på ADR- och trycksatt utrustning. Flera decenniers samarbete med olika länders kontrollorgan innebär att vi är din pålitligaste partner gällande verksamhet över nationsgränserna.

Vi är verksamma i närheten av hamnarna i Åbo, Hangö och Nådendal, vilket garanterar effektiv logistik och snabb reaktionsförmåga på kundens behov. Vi erbjuder även service enligt ”nycklarna i handen”-principen – leverera din utrustning ombord på fartyget så tar vi hand om resten!