Testanordningar

KAR levererar testanordningar avsedda för flytande ämnen till forskning och industri. Våra produkter lämpar sig för att mäta vätskors egenskaper under ett visst tryck och en viss temperatur. Vi är specialiserade på utrustning för analys av farliga ämnen, såsom starka syror och alkaliska ämnen, samt brandfarliga vätskor. Kapaciteten för KAR testanordningar är 0,1 dm 3 – 60.000 dm 3 .

Vi har i över fyrtio års tid levererat hanteringsanordningar för vätskor till större och mindre företag i Norden och i Baltikum. Utrustningen är ofta skräddarsydd efter kundens önskemål, och därför deltar vi gärna redan i planeringsskedet av ett nytt projekt. Vi har EN ISO 3834-2 standardcertifikat.

Testanordningar med mångsidiga tilläggsfunktioner

Vi erbjuder testanordningar med en mängd extra utrustning och tilläggsfunktioner för våra kunders varierande behov. Uppvärmningsanordningar med varierande effekt lämpar sig även för upprätthållande av höga temperaturer. Uppvärmningen kan vara manuell, termostatreglerad eller som en nyhet även fjärrstyrd.

Vätskan i behållaren trycksätts med vätska eller luft – även undertryck. Fjärrövervakade trycksensorer och automatiska tryckregulatorer ser till att allt fungerar säkert och effektivt.

Visuella mätningar kan utföras med hjälp av synglas och kamerahållare. Även om du inte utför visuella mätningar är synglas att rekommendera som extra utrustning, eftersom de ökar användarvänligheten.

Om den vätska som analyseras byts ofta, är tömningsfunktion det bästa valet. Med trycklufts- eller vätskedrivet utblås kan man tömma även rörledningar som är kopplade till testenheten.

För säsongsbunden lagring rekommenderar vi sköljfunktion, som förhindrar t ex korrosion, vegetation och isbildning. Sköjmedlet (t ex vattenånga, glykol eller olja) kan tillsättas manuellt eller lagras direkt i testanordningen.

Den pålitligaste leverantören av utrustning

Vi har kontakter med branschaktörer i Sverige, Norge, Estland – och självklart Finland. Vårt långa samarbete med berörda parter inom branschen garanterar att din utrustning uppfyller alla de krav som ställs av myndigheter, kontrollorgan och dig själv.

Vi går igenom produkternas egenskaper med kunden innan affären bekräftas, vilket innebär att leveransen endast innehåller det som behövs och det som du vill ha. Du får exakt rätt produkt och betalar inte för något extra.

Vi satsar mycket på eftermarknaden – vi vill ju gärna leverera även dina kommande investeringar. För alla våra produkter erbjuder vi eftermarknadstjänster som omfattar allt från underhåll till modifiering, vid behov även reservdelar och instruktioner för underhåll.