Test- och kontrollutrustning

KAR-Lehtonen tillverkar testutrustning för olika vätskor och kalibreringsutrustning för mätare till forskningsorganisationer, utbildningsinstitutioner och industrin. Vår testutrustning lämpar sig för att mäta vätskors egenskaper under ett visst tryck och en viss temperatur och för kontroll och kalibrering av teknisk utrustning. Vi är specialiserade på testutrustning för analys av farliga ämnen, såsom starka syror och alkaliska ämnen, samt brandfarliga vätskor.

Våra testutrustningar skräddarsys enligt kundens behov och för olika stora behållare. Volymen på behållaren som ska testas kan vara 0,1–100 m³. Vi är gärna med redan i planeringsfasen och tar då i utvecklingsarbetet hänsyn till kundens specifika krav och till författningar som ställs av myndigheterna. Vår verksamhet har EN ISO 3824-2 standarscertifikat, ett tecken på noggrann kvalitetskontroll och dokumentation genom hela processen. Vårt verksamhetsområde är Norden och Baltikum.

Flexibel kundanpassning – mångsidiga tilläggsfunktioner

Decenniers erfarenhet som tillverkare av hanteringsutrustningar för vätskor har gett oss en tydlig bild av utrustningens teknologi samt olika länders myndighetskrav. Vi har starkt planeringskunnande som hjälper oss att utveckla precis den testutrustning som är idealisk för våra kunder. Det är även möjlig att få en mängd olika extra utrustningar.

Tilläggsfunktioner för testutrustning är bl a uppvärmningsanordningar som lämpar sig även för upprätthållande av höga temperaturer. Uppvärmningen kan vara manuell, termostatreglerad eller även fjärrstyrd.

Testutrustningen kan utrustas för tryckprov. Vätskan i behållaren kan trycksättas eller teknisk utrustning, även till undertryck. Tryckområdet i testerna är 0,07-250 bar. Utrustningen kan också förses med till exempel synglas eller kamerautrustning som ger direkt sikt in i utrustningen.

Om den vätska som analyseras byts ofta, är tömningsfunktion det bästa valet. Då kan testanordningen och rören tömmas effektivt och snabbt – bara med en knapptryckning. Test- och kontrollutrustning som är i säsongbunden användning kan i sin tur utrustas med sköljfunktion, som förhindrar t ex korrosion, vegetation och isbildning. Sköljmedlet kan doseras manuellt eller sköljmedelsbehållaren kan också kopplas direkt till testutrustningen.

Snabba leveranstider – uppdaterad dokumentation 24/7

Vi tillverkar utrustningen själva och vår verksamhetsmodell är mycket smidig. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder snabba leveranstider. Utrustningen kan vanligtvis levereras inom en månad – även när man börjar från början med produktutveckling och kartlägger kundens behov.

Det är viktigt för oss att testernas noggranna dokumentation är så enkel som möjlig för kunden. Till utrustningen kan, redan i början av tillverkningen, kopplas en
dokumentationsutrustning som fungerar via nätet. Detta innebär att det av mätningarna alltid finns ett spår i realtid, där alla tester och resultat som utförs på enheten direkt lagras i molntjänsten.

Visste du?

Vi erbjuder även alla livscykeltjänster för testutrustningarna. Vi levererar nödvändiga reservdelar
till utrustningen, sköter underhåll och reparationer och vid behov kompletterar vi utrustningen,
vid ändrad användning, med ytterligare funktioner.

Näin se etenee:

  1. OTA YHTEYTTÄ – Tavoitat asiantuntijamme puhelimitse tai lomakkeella täällä.
  2. ALKUKARTOITUS – Selvitämme tarpeenne ja kuuntelemme toiveenne.
  3. SUUNNITTELU JA KONSULTOINTIPALVELU – Suunnittelutiimi valmistelee teille ehdotuksen, huomioiden toimintanne erityispiirteet ja ajantasaiset juridiset säädökset. Asiantuntijat tarjoavat suunnitteluapua juuri teille optimaalisista ja kustannustehokkaista ratkaisuista.
  4. EHDOTUS JA TARJOUS – Teemme teille ehdotuksen kommentoitavaksi. Lopullisten muutostoiveiden jälkeen saatte tarjouksen.
  5. SOPIMUSVALMISTUS – Valmistamme tilaamanne tuotteen tai kokonaisvaltaisen ratkaisun toiveisiinne räätälöitynä.
  6. LUOVUTUS – Luovutamme tai toimitamme teille valmiit ratkaisut, luotettavasti ja aikataulussa. Tarjoamme perusteellisen käyttöönottokoulutuksen laitteen käyttäjälle.

KAR-Lehtonen – referenssit

Meillä on ollut KAR-Lehtosen kanssa pitkäaikainen ja hyvä yhteistyö ja ollaan oltu tyytyväisiä heidän palveluun. Me ollaan tienpäällystyksessä Suomessa merkittävä tekijä ja ajetaan päällystykseen bitumia. Heillä on meidän toiminnan onnistumiseen ratkaiseva merkitys ja ovat sen täyttäneet. Lisäksi kehitystä on heillä tehty koko ajan parempaan suuntaan.

Kokemukseni on erittäin positiivinen KAR-Lehtosen toiminnasta. Kehitimme yrityksellemme uutta toimintaa ja siihen liittyen tilasin KAR-Lehtoselta alipaine/-imusäiliön ja meillä ei ole aiempaa kokemusta kyseisenlaisesta säiliöstä. Saimme yhteistyössä toteutettua juuri meille parhaan laitteen. KAR-Lehtonen oikeasti toteuttaa sen mitä asiakas haluaa ja pystyy myös asiakkaalle uusissa jutuissa antamaan neuvoa.

Vi har haft ett mycket gott samarbete med KAR-Lehtonen i över tjugo år. De har byggt ett antal olje-/ bitumen- och gassläp åt oss. De har även färdigställt alla våra tankbilar. Vi är väldigt nöjda med deras service.